Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự đua tài sáng kiến

Phong trào nghiên cứu khoa học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự đã phát triển sâu rộng, tạo nền tảng đưa Học viện trở thành Trường Đại học - Nghiên cứu vào năm 2025, đứng trong tốp 700 trường hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Ý kiến bạn đọc ()

top