Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Sư đoàn 3 áp dụng hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện

Thời gian qua, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn. Kết quả là đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong quá trình huấn luyện của đơn vị.

Ý kiến bạn đọc ()

top