Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của QĐND Việt Nam

Không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của QĐND Việt Nam - một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"

Ý kiến bạn đọc ()

top