Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Đằng sau những luận điệu xuyên tạc việc lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XV, Quốc Hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top