Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Bức tường thành vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Làm thế nào để đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những biểu hiện tiêu cực, độc hại xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, giúp cán bộ chiến sĩ đủ sức đề kháng với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa?

Ý kiến bạn đọc ()

top