Chủ nhật, 26/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Nội dung chính: Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc ()

top