Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án nhân dân

Nội dung chính: Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án nhân dân; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ra đời đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ ở cơ sở.

Ý kiến bạn đọc ()

top