Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Văn nghệ sĩ nước nhà với sự nghiệp chấn hưng văn hóa

Nội dung chính: Văn nghệ sĩ nước nhà với sự nghiệp chấn hưng văn hóa; Người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc; Không thể phủ nhận tinh thần đồng chí, đồng đội;…

Ý kiến bạn đọc ()

top