Chủ nhật, 26/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Vạch trần luận điệu xuyên tạc chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

Nội dung chính: Xây dựng người thẩm phán “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng; Vạch trần luận điệu xuyên tạc chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Ý kiến bạn đọc ()

top