Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”

Những nội dung chính: Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”; Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; Không ai có thể xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng.

Ý kiến bạn đọc ()

top