Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Xây dựng đội ngũ giảng dạy, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về lý luận chính trị của Đảng

Nội dung chính: Tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống; xây dựng đội ngũ giảng dạy, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về lý luận chính trị của Đảng; bác bỏ những thông tin sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam

Ý kiến bạn đọc ()

top