Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Vạch trần mưu đồ lừa phỉnh, kích động công nhân đình công, biểu tình

Những nội dung chính: Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Hơn 1000 kiều bào sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2023; Vạch trần mưu đồ lừa phỉnh, kích động công nhân đình công, biểu tình,...

Ý kiến bạn đọc ()

top