Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Việt Nam kiên định cùng thế giới thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Một số nội dung chính: Công an nhân dân nỗ lực bảo vệ vững chắc an ninh quôc gia; Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; Việt Nam kiên định cùng thế giới thúc đẩy và bảo vệ quyền con người...

Ý kiến bạn đọc ()

top