Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Phê phán quan điểm đòi “dân sự hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam

Nội dung chính: Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; Phê phán quan điểm đòi “dân sự hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam;...

Ý kiến bạn đọc ()

top