Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu cơ quan, đơn vị

Nội dung chính: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt; Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu cơ quan, đơn vị; Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân.

Ý kiến bạn đọc ()

top