Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Nội dung chính: Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Chuyển đổi số vừa giảm phiền hà cho người dân, vừa chống tham nhũng, tiêu cực; Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong bảo đảm các quyền con người...

Ý kiến bạn đọc ()

top