Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bộ Chính trị ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Nội dung chính: Bộ Chính trị ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc: Thông qua Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV của Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc ()

top