Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Phơi bày bản chất sai trái, lừa mị của “Giải thưởng nhân quyền”

Không có sự “tự do”, “dân chủ” nào vượt quá khuôn khổ của pháp luật và giá trị đạo đức. Một lần nữa, sự thật lại phơi bày bản chất, âm mưu của “Giải thưởng nhân quyền” là sai trái, lừa mị.

Ý kiến bạn đọc ()

top