Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: “Cuối năm lại diễn trò lố”,“Tin giả, hiểm họa thật”

Các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng tin giả để xuyên tạc, kích động chống phá, hòng gây mất ổn định đất nước ta. Vì vậy, phải đấu tranh mạnh mẽ để loại bỏ mối hiểm họa thật sự này.

Ý kiến bạn đọc ()

top