Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Bản tin 35 Online: Không thể xuyên tạc Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Bản tin 35 Online: Không thể xuyên tạc Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Vạch mặt âm mưu “lật sử”, xuyên tạc về Cách mạng Tháng Mười; Vạch trần âm mưu kêu gọi hủy bỏ Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Ý kiến bạn đọc ()

top