Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Tạo nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại rà phá bom mìn

Ngày 14-5, tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn I Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu, phát triển hệ thống trang thiết bị, phương tiện dò tìm, xử lý và xây dựng hệ thống thông tin quản lý ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam” (gọi tắt là chương trình KC.BM).

Ý kiến bạn đọc ()

top