Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Chung tay hành động khắc phục bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Với vai trò là cơ quan điều phối cấp quốc gia các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam, trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần tích cực vào chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.

Ý kiến bạn đọc ()

top