Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Việt Nam tiếp tục hành động về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sau 3 năm triển khai Nghị định 81, đã có 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 58 tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Nghị định. Các hoạt động tập huấn, huấn luyện góp phần nâng cao năng lực của các lực lượng chuyên môn, tuyến đầu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt..

Ý kiến bạn đọc ()

top