Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Khẳng định kỳ tích và bài học về Đường Hồ Chí Minh trên biển

Chuyên mục Media Báo QĐND (www.mediaqdnd.vn) giới thiệu: Hội thảo Đường Hồ Chí Minh trên biển, khẳng định kỳ tích và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc ()

top