Thứ ba, 31/01/2023 GMT+7

Học viện Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sáng 28-11, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Ý kiến bạn đọc ()

top