Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

45 năm Học viện Quốc phòng Việt Nam

Trải qua 45 năm, Học viện Quốc phòng đã trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quân sự cho đất nước, xây dựng, hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc ()

top