Thứ bảy, 16/10/2021 GMT+7

Phụ nữ Học viện Quốc phòng đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo quân sự quốc phòng

Trong hai ngày 28 và 29-9, Học viện Quốc phòng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI (2021 – 2026). 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của Học viện Quốc phòng có những bước phát triển mạnh mẽ trong huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong công tác hành chính, quân sự; xây dựng Học viện chính quy,…

Ý kiến bạn đọc ()

top