Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại đã nhận được 130 báo cáo, tham luận, góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn ...

Ý kiến bạn đọc ()

top