Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Hội thảo khoa học “Điện Biên Phủ trên không: Ý chí và niềm tin tất thắng”

Chiếng thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 có ý nghĩa chiến lược, đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.

Ý kiến bạn đọc ()

top