Thứ bảy, 13/07/2024 GMT+7

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Năm 2023, Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ đổi mới về phương pháp huấn luyện, kiểm tra bắn súng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rà soát các đối tượng tham gia bắn đạn thật, kiên quyết bảo đảm các đối tượng phải tham gia huấn luyện và kiểm tra theo quy định

Ý kiến bạn đọc ()

top