Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Cơ quan Tổng cục Chính trị và Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo toàn quân về công tác Đảng, công tác chính trị. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ..

Ý kiến bạn đọc ()

top