Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Xung kích, sáng tạo, phát huy truyền thống “Bộ đội vận tải anh hùng”.

Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thanh niên Cục Vận tải đã phát huy tinh thần xung kích; vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, nguồn dự bị tin cậy của Đảng.

Ý kiến bạn đọc ()

top