Thứ năm, 26/05/2022 GMT+7

Xứng danh chiến sĩ miền Đông Nam Bộ

Viết tiếp truyền thống “Trung thành, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, liên tục lập công, diệt Ngụy, thắng Mỹ”, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 hôm nay không ngừng tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc ()

top