Thứ ba, 24/05/2022 GMT+7

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, thu non sông về một mối.

Ý kiến bạn đọc ()

top