Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Chiến dịch Tây Nguyên - đòn mở đầu chiến lược

Tháng 3-1975, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương đã quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng các tỉnh Đắk Lắk, Phú Bổn, Quảng Đức, thực hiện chia cắt và tạo thế chiến lược mới trên chiến trường toàn miền Nam.

Ý kiến bạn đọc ()

top