Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Những bước đi mới để Hòa An phát triển

Các chính sách chương trình dự án của Đảng, Nhà nước đã đem lại hiệu quả thiết thực tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, từng bước giảm nghèo. Trong thời gian tới, huyện Hòa An sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện các mô hình dự án, lồng ghép các chương trình hỗ trợ sản xuất cho đồng bào các dân tộc ...

Ý kiến bạn đọc ()

top