Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ấn tượng khu trưng bày “Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên số”

Tại không gian triển lãm “Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên số” các đơn vị, doanh nghiệp giao thương có cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình và tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ.

Ý kiến bạn đọc ()

top