Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại – Người lưu giữ bản anh hùng ca bằng ảnh về Điện Biên Phủ

Hàng nghìn bức ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại là một tập biên niên sử bằng ảnh rất có giá trị cho các thế hệ mai sau. 70 bức ảnh tương ứng với 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hiện được trưng bày tại triển lãm “Nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại – Bản anh hùng ca bằng ảnh về Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc ()

top