Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Chiến dịch Điện Biên Phủ - Đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý về tư tưởng chiến lược tiến công, tư tưởng nhỏ thắng lớn, thô sơ thắng hiện đại, nghệ thuật tổ chức, chỉ huy và phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tổ chức chuẩn bị và điều hành chiến dịch... Những bài học đó sẽ còn tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và vận dụng, sáng tạo trong huấn luyện quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay và sau này./.

Ý kiến bạn đọc ()

top