Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Bài học về thời cơ từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách đây 77 năm, Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi ấy, đó chính là nghệ thuật nắm bắt và chớp thời cơ.

Ý kiến bạn đọc ()

top