Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Ấn tượng Triển lãm ảnh và Hội thảo Khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Ngày 27-2, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Lý luận Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh và Hội thảo Khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

Ý kiến bạn đọc ()

top