Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Trưởng thành từ hội thao huấn luyện chiến sĩ mới

Tại Sư đoàn 395, Quân khu 3 tổ chức Hội thao huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, kỹ năng thực hành động tác của chiến sĩ mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top