Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Chiến sĩ mới trưởng thành hơn qua từng bài kiểm tra

Bình tĩnh, tự tin, dứt khoát trong từng động tác... Đó là kết quả của những ngày "vượt nắng thắng mưa" mà các chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã trải qua trên thao trường.Vượt qua những khó khăn, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp,các chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ.

Ý kiến bạn đọc ()

top