Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Quân khu 7: Các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tiên phong, xung kích

Những năm qua, công tác quần chúng của LLVT Quân khu 7 được triển khai rộng khắp, chặt chẽ, toàn diện, bám sát các phong trào thi đua, cuộc vận động, được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Ý kiến bạn đọc ()

top