Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Nữ lính thợ Xưởng OX1, Cục Kỹ thuật, Quân khu 7

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa việc sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật những nữ lính thợ Xưởng OX1 cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ...

Ý kiến bạn đọc ()

top