Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Ngày đầu quân ngũ ở Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144

Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới từ các địa phương, Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tổ chức huấn luyện thiết thực, hiệu quả, quản lý, giáo dục tốt chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu, tuần đầu.

Ý kiến bạn đọc ()

top