Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Nâng cao năng lực ứng phó, xử lý sự cố môi trường của Bộ đội Hóa học

Diễn tập ứng phó, xử lý sự cố môi trường của Bộ đội Hóa học đã diễn ra an toàn, theo đúng kịch bản và yêu cầu. Đây là cuộc kiểm tra, đánh giá năng lực ứng phó sự cố, thảm họa hóa chất độc, xạ, môi trường của Bộ đội Hóa học, nhất là lực lượng hóa học địa phương, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top