Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Huấn luyện đêm, rèn bản lĩnh bộ đội Hóa học

Huấn luyện đêm được bộ đội Hóa học rất coi trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Binh chủng trong thời gian qua. Tiểu đoàn 905 xác định vận dụng sáng tạo 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, trong đó chuyển trạng thái huấn luyện từ ngày sang đêm với một số tình huống khó.

Ý kiến bạn đọc ()

top