Chủ nhật, 14/08/2022 GMT+7

Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 7-7, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ý kiến bạn đọc ()

top