Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Hai Tổng Bí thư và một mối quan tâm: Chống tiêu cực

Chống tiêu cực là vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vào nhiệm kỳ đầu đổi mới và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đặc biệt quan tâm.
top